Rebus

Een rebus is een soort van woord-puzzel. In een rebus worden figuren gebruikt om woorden of woorddelen voor te stellen. Naast de figuren bestaat de rebus meestal uit letters die toegevoegd, verwijderd, of vervangen moeten worden door andere letters. 

Als je de instructies goed opvolgt krijg je een leuke zin! Het aantal streepjes onder de afbeelding laat zien uit hoeveel letters het woord bestaat.

Succes!