OMFT;
Oromyofunctionele therapie

Tijdens het bezoek aan de Jungle wordt er ook gekeken naar mondgewoonten. Sommige kinderen hebben afwijkende mondgewoonten. Door het afleren van foutieve gewoonten/reflexen en het in evenwicht brengen van de mondspieren wordt de stand van de kaken en het gebit verbeterd. De vorm en functie van kaken en gebit kunnen weer hersteld worden. Dit wordt behandeld middels Oromyofunctionele therapie; OMFT.

De OMFT wordt opgestart samen met de logopedist van onze praktijk.

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Het belang van een vroege aanpak

Afwijkende mondgewoonten zijn vaak hardnekkige patronen die op latere leeftijd nog moeilijker af te leren zijn. Op jonge leeftijd (+/-6 jaar) trainen maakt het mogelijk deze gewoontes af te leren en verkleint de kans op een beugel aanzienlijk. Juiste mondgewoonten hebben een positieve uitwerking op de algehele gezondheid en ontwikkeling van uw kind. 

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we:

  • Een afwijkende slikbeweging
  • Lage positie van de tong
  • Chronische mondademing
  • Onvoldoende articulatie en onduidelijke spraak

GEVOLGEN

Verkeerd getrainde spieren, denk aan lippen en tong, zijn sterker dan een beugel en zijn vaak verantwoordelijk voor het opnieuw verschuiven van de tanden en kiezen na een beugel. Dit fenomeen wordt ook wel relaps genoemd.

Afwijkende mondgewoonten kunnen de volgende gevolgen hebben:

  • Een scheve stand van de tanden
  • Een verminderde ontwikkeling van kaken en gezicht
  • Vatbaarder voor verkoudheid en oorontstekingen
  • Houdingsproblemen die nek- en rugklachten kunnen veroorzaken
  • Aanwezigheid van blauwe wallen onder de ogen
  • Verminderde toestroom van zuurstof naar de hersenen kan leerprestaties beïnvloeden

FILMPJE MONDADEMING: