Onze werkwijze

Wij vragen onze matties:

• om vijf minuten voor de afgesproken behandeltijd aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is om aan te melden en nog even te ontspannen in onze kidshoek. 

• om de speciaal ingeplande afspraken na te komen. Lukt het niet om te komen? Laat dit dan s.v.p. minimaal 48 uur van te voren weten om kosten te voorkomen. 

• om wijzigingen in persoons- en adres/contact gegevens tijdig aan
ons door te geven, het liefst per email: info@jungletandartsen.nl

• om zich eenmalig te legitimeren in de praktijk d.m.v. een geldig
legitimatiebewijs met daarop burgerservicenummer (BSN).

En overige belangrijke informatie voor ouders / verzorgers:

• indien er een conflict is waarbij een medewerker van de praktijk zich
ongewenst bejegend voelt, kan de praktijk ervoor kiezen de behandeling te staken.

• de praktijk heeft een privacy reglement m.b.t. patiëntgegevens,
deze is op te vragen bij onze receptionisten.

• de praktijk streeft er naar één week voor de afspraak een herinnering te sturen per e-mail. De herinnering is een extra service
van de praktijk. Het nakomen van de afspraak is eigen
verantwoordelijkheid en staat los van het wel of niet ontvangen
van een herinnering. De nota voor een niet nagekomen afspraak wordt niet door de verzekering vergoedt. 

• de praktijk is aangesloten bij de ANT-klachtenregeling. De
klachtenregeling voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

• als u uw e e-mailadres bij ons kenbaar maakt, gaan wij ervan uit dat u
ermee akkoord gaat dat wij dit adres gebruiken voor de herinneringen,
nieuwsbrieven en andere correspondentie aan u.

• de kosten van de tandheelkundige behandelingen worden gedeclareerd
overeenkomstig de geldende tariefbeschikkingen, zoals deze zijn
vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniek- en/of
materiaalkosten worden apart in rekening gebracht.

• indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw
periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier
geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.